G-LOV tel. 607 776 128

ODCHYT ZAJÍCŮ
PRODEJ LÉČIV PRO LOVNOU ZVĚŘ
PRODEJ SOLI A LIZŮ
KRMIVO PRO PSY HUBERT

ODCHYT ZAJÍCŮ Z VOLNÉ PŘÍRODY

Odchyt zajíců

Odchyt zajíců, jako alternativa k jejich lovu, má v naší myslivosti mnohaletou tradici a je vítaným zdrojem finančních prostředků pro myslivecká sdružení.

Po ukončení obchodních aktivit Interlovu, který byl u nás v minulosti garantem odchytu zajíců, stává se naše komorovaní zařízení jeho nástupcem. Pro tuto činnost jsme dobře vybaveni a jsme schopni Vám zabezpečit kompletní servis vč. poradenství.

Námi vykoupení zajíci jsou z převážné míry určeni na export. V případě zájmu je možný i prodej v tuzemsku pro účely zazvěření honiteb a oživení populace zajíců.

Komorovací zařízení

Naše komorovací zařízení je provozováno v Tlumačově – Skalách, nedaleko Otrokovic na Zlínsku.

Toto zařízení je plně vybaveno pro odchyt a ustájení zajíců a disponuje dostatečnou kapacitou. Na jeden ustájovací turnus je zde možno komorovat až 700 zajíců.

Komorování (ustájení) se rozumí doba po kterou je zvěř v nejužším styku s člověkem, na kterého je plně a bezezbytku odkázána. Komorování proto probíhá pod stálým veterinárním dozorem, v souladu s platnou veterinární legislativou a zákonnými požadavky na ochranu zvířat proti týrání.


Organizace odchytu

Odchyt zajíců probíhá sezónně, zajíce vykupujeme od konce listopadu do konce ledna.

Konkrétní termíny přejímky zvěře stanovujeme v dostatečném předstihu před začátkem odchytové sezóny.

S každým dodavatelem jsou předem dohodnuty všechny podmínky odchytu (termín, počet zajíců, požadavek na sítě a bedny) a sepsána kupní smlouva.

kupní smlouva na zajíce 2010

Disponujeme dostatečným množstvím odchytových sítí (tenat) a přepravních beden, které po dohodě půjčujeme a přivezeme na místo odchytu.

Vykupujeme neporaněné dospělé zajíce s čistou, lesklou a hladkou srstí. Zajíci nesmí mít poraněné oči a musí mít hmotnost min. 3 kg. Poměr pohlaví je 1:1.

Každá dodávka zvěře musí být doprovázena veterinárním osvědčením ověřeným místně příslušnou krajskou veterinární správou (kulaté razítko + kolek v hodnotě 100 kč). Zvěř nesmí pocházet z ohnisek brucelózy a tularémie.

Zaječí zvěř vykupujeme na celém území České republiky, tzn. že před odchytem Vám podle potřeby dovezeme odchytové sítě a bedny a po odchytu si toto zařízení spolu se zajíci odvezeme.

prodej veterinárních léčiv

© G-lov 2017

tvorba www, videoprodukce 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?